Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico
Presentatie Header1920X301

Privacyverklaring 

Provelu respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Verwerking van uw gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens Wij verwerken alleen persoonsgegevens voor zover dit is toegestaan op grond van de AVG. Dat kan zijn omdat wij daartoe wettelijk zijn verplicht of omdat het noodzakelijk is voor onze dienstverlening of voor zover dat noodzakelijk is voor de behartiging van onze belangen (bijvoorbeeld marketing) en het ook gerechtvaardigd is om de betreffende persoonsgegevens voor dat doel te gebruiken. In alle andere gevallen vragen wij u uitdrukkelijk om uw toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken.

Dienstverlening

Wij gebruiken de door u als klant verstrekte informatie voor de uitvoering en afhandeling van onze diensten. Hiervoor hebben wij contactgegevens nodig van u als contactpersoon van het bedrijf waar u werkt zoals uw functie, naam, eventuele titel(s), geslacht, emailadres en telefoonnummer. Verder kan het voorkomen dat wij persoonsgegevens verwerken over andere personen, bijvoorbeeld (andere) medewerkers van uw bedrijf of gegevens over uw klanten. Dat zal zich vooral beperken tot persoonsgegevens die iets zeggen over de identiteit van een bepaalde persoon (bijvoorbeeld de naam) maar het kan ook zijn dat dit informatie is over iemand zijn prestaties binnen uw bedrijf omdat wij door middel van onze tools inzage (kunnen) geven op detailniveau over uw bedrijfsvoering.

Nieuwsbrieven, informatie en events

Wij gebruiken uw contactgegevens (e-mailadressen en telefoonnummers) van u als klant of goede relatie om u zo uitgebreid mogelijk te informeren en adviseren over onze producten en diensten en alle aan Provelu gelieerde bedrijven en organisaties. Wij zullen u deze informatie alleen sturen indien u reeds klant bij ons bent of anderszins met ons als relatie in contact bent gekomen. In alle andere gevallen zullen wij u om toestemming vragen. Vanzelfsprekend stoppen wij ermee u deze informatie te sturen indien u daar niet langer prijs op stelt en wij geven u ook iedere keer de mogelijkheid om u hiervoor ‘uit te schrijven’.

Intrekken toestemming

U kunt te allen tijde een gegeven toestemming voor verwerking intrekken indien wij de persoonsgegevens uitsluitend om die reden mogen verwerken. In dat geval zullen wij met de betreffende verwerking stoppen.

Persoonsgegevens delen met derden

Uw persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden (niet zijnde verwerkers) verstrekt, tenzij wij hiertoe wettelijk zouden zijn verplicht of als we dit uitdrukkelijk met u hebben afgesproken.

Het gebruik van de website www.provelu.nl

Op onze website worden uw IP-adres en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Hiermee kunnen wij de gebruikerservaring van de website verbeteren. Wij gebruiken hierbij ‘Google Analytics’. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarbij is afgestemd dat het laatste octet van het IP is gemaskeerd en dat “gegevens delen” is uitgezet. Er wordt verder geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics.

Veiligheid

Provelu heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Provelu van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Zo zijn er op onze website social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Provelu zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden / zijn verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 7 jaar ingeval van (financieel)administratieve verplichtingen en voor het overige, gedurende de termijn dat dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdrachtovereenkomst en daarmee eventueel samenhangende ‘afterservices’ hetgeen in de meeste gevallen neerkomt op een termijn van maximaal 2 jaar na einde van de opdracht. In geval van toestemming voor de duur dat u uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens niet heeft ingetrokken.

Uw rechten

Ook hebt u het recht om te weten wat voor persoonsgegevens wij van u verwerken/ en om te checken of de gegevens juist zijn zodat we (indien dit niet zo is) dit kunnen aanpassen. Wanneer u meent dat bepaalde persoonsgegevens niet relevant voor ons zijn, kunt u altijd verzoeken dat wij deze persoonsgegevens niet langer van u verwerken en u kunt ook verzoeken om (bepaalde) persoonsgegevens eventueel te laten verwijderen. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens in een gangbaar digitaal formaat aangeleverd te krijgen. Wij streven ernaar om vervolgens binnen vier weken op uw verzoek reageren.

U heeft verder altijd het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking en u kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende instantie in Nederland, te weten: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen / contact

Indien u vragen heeft of opmerkingen over de privacy, ons beleid op dit punt en/of de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen:

Provelu B.V.
Oude Apeldoornseweg 41
7333 NR Apeldoorn
+31 (0)85 - 20 20 002
info@provelu.nl